NaslovnaUsluge

Usluge

Usluge
  • Priprema i provedba projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova
  • Savjetovanje javnog, civilnog i poslovnog sektora (poduzeća, obrti, OPG-ovi)
  • Izrada poslovnih planova
  • Izrada investicijskih studija
  • Izrada marketing planova
  • Izrada razvojnih dokumenata
  • Pomoć u organizaciji sastanaka i konferencija
  • Priprema dokumentacije za postupke javne nabave